Plán činnosti a historie

Brigáda na opravu voliéry se koná v neděli 5.5.2024 - sraz u maringotky v 9 hodin

Výroční členská schůze se bude konat dne 6. března 2024 od 18:00 hodin v hasičské zbrojnici v Petrašovicích. 

Na této schůzi budeme přijímat do řad myslivců našeho adepta Jakuba Melichara.


I v tomto novém roce 2024 nás čeká mnoho práce v honitbě:

zejména opravy stávajících mysliveckých zařízení a to hlavně krmelce a posedy, kde je důležitá bezpečnost      kazdého z nás, ale i náhodných pozorovatelů zvěře, kteří se na posed mohou dostat.  Zázemí u maringotky: zde bude potřeba dokončit zastřešení schodiště a terasy.

O konání progád budou jednotliví členové upozorněni včas formou SMS a Whatsuppem

Brigáda na stavbu kazatelny se koná 1.6.2023 - sraz u maringotky v 16 hodin

Brigáda na stavbu 2 ks čtyřnožek a úklid voliéry se koná dne 29.4.2023  od 08 hodin u voliéry