Práce s mládeží 

Dne 24.2.2024 složil náš dosavadní adept O.Melichar úspěšně zkoušku o první lovecký lístek, gratulujeme !!!

V tomto mysliveckém roce 2024 - 2025 máme ve spolku tentokráte novou adeptku myslivosti Hanu Debnárovou. Bude vykonávat roční praxi, pomáhat při práci v honitbě, péči o bažanty, pravidelně se účastnit všech mysliveckých akcí, aby se s načerpanými zkušenostmi hrdě postavil příští rok před sedmičlenný zkušební senát při "Zkouškách o první lovecká lístek"

Dne 23.3.2023 se konaly závěrečné zkoušky uchazečů o první lovecký lístek které pořádá OMS Liberec za přispění našeho spolku v hasičárně Petrašovice. Držme všem novým uchazečům palce, aby se vše vyvíjelo ke zdárnému úspěchu tím, že maximálně prokáží své znalosti. 

Z důvodu koronavirové nákazy se konání zkoušek uskutečnilo až 28.6.2020 a náš adept zkouškami prošel a stal se dalším úšpěšných držitelem loveckého lístku.

Dne 28.3.2020 se konají zkoušky o první lovecký lístek, kde bude náš adept skládat postupně z několika předmětů celkovou zkoušku, přejeme pevné nervy a držíme palce.

V tomto roce od února 2019 máme nového mladého adepta myslivosti J.Debnára, který bude v našem spolku vykonávat praktickou část kurzu o lovecký lístek. Přejeme mu hodně krásných zážitků spojených s myslivostí a mnoho sil na brigádnickou činnost, která k myslivosti neodmysliteně patří.

Níže uvedený adept sloužil úspěšně zkoušku z myslivosti a byl slavnostně spolu s adepty ze sousedního spolku Boženice - Hodkovice přijmut mezi myslivce na výroční členské schůzi dne 2.4.2016 v den kdy ze zkoušky konaly, více v galerii.

V tomto mysliveckém roce 2015 máme opět adepta myslivosti a jej jím pan Dostrašil Zbyněk ml.

Stejně jako ostatní spolky v působnosti obce se podílíme na pořádání mikulášské nadílky pro děti, při mysliveckých akcích jako jsou například zkoušky psů (BZH) i zde je znát početný zájem dětí.

Adepti našeho sdružení ( slečna Jana Bradáčová a pan Robin Honzejk) úspěšně složili dne 23.3.2013 zkoušky o první lovecký lístek