Milí návštěvníci našich stránek, do roku 2024 Vám přejeme hodně pevného zdraví, štěstí, spokojenosti a buďte nám věrní.


"Vážení kolegové myslivci, přátelé myslivosti či náhodní návštěvníci těchto stránek našeho spolku" děkujeme Vám za Váš zájem o dění kolem myslivosti".

Dále všem aktivním myslivcům přejeme hodně mysliveckých zážitků.


Myslivecké sdružení Petrašovice, z.s. hospodaří v pronajaté

honitbě Bílá -Petrašovice. Ta se nachází mezi městem Hodkovice nad Mohelkou a obcí Bílá. Honitba Bílá-Petrašovice je smíšenou honitbou a jejím středem je vesnice Petrašovice.

Převažuje však 38% orné půdy, dále je 33% lesa a 25% luk, zbytek tvoří vodní a ostatní plochy.

V honitbě se vyskytuje zvěř srnčí a černá, již více jak 19 let zvěř vysoká, vyjímečně pak daňčí a mufloní.

Z drobné zvěře se ve vzrůstajícím množství vyskytuje bažant, ojedniněle koroptev a kachna divoká.

Zajíc polní je v posledních 10-ti letech na mírném vzestupu.

Zvěř škodící myslivosti je v honitbě zastoupena liškou, jezevcem, kunami, psíkem mývalovitým.

V roce 2012 zde byl pozorován norek americký a před 7 roky se v honitbě nepravidelně pohybovali i vlci.

Jak se zachovat při střetu vozidla se zvěří najdete v adresáři

"Aktuality"

Máte dotaz ?